RNDr. IVANA JAKUBÍKOVÁ

RNDr. Ivana Jakubíková

Cílem mé poradenské, terapeutické a lektorské práce je:
- harmonizace vztahů k sobě i druhým
- znovunabytí emocionální, psychické a duševní vyrovnanosti
- obnovení živé energie, pocitů pohody, radosti, smysluplnosti bytí, štěstí a lásky

Terapie

Metoda EFT - emoční svobody, Radikální odpuštění
SRT - Spiritual Response Therapy, Kvantové myšlení a programování mysli
Artterapie
Konstelace - skupinové i individuální (rodinné, učitelské, pracovní, finanční atd.) Osobní poradenství - vztahy, emoce, problémové životní situace (i dospívajících), stres, komunikace, rodové zátěže, psychosomatika, duchovní rozvoj
Rozbor životních situací automatickou kresbou.

Semináře a kurzy na staně Kurzy

Specializuji se na čištění vztahů, uvolňování emočních, rodových i duchovních zátěží

Specializuji se na čištění vztahů, uvolňování emočních, rodových i duchovních zátěží

Specializuji se na čištění vztahů, uvolňování emočních, rodových i duchovních zátěží. Má dlouholetá praxe potvrdila, že zdravotní a osobní problémy mají základ v problémových partnerských a rodinných vztazích, které si dloho nevšímáme a doufáme, že se nějak samy ztratí. Bohužel se do nefunkčních vztahů zamotáváme více a více, popíráme emoce a hromadíme negativní energie v těle. Máme strach ze změny a současně věříme různým přesvědčením, následkem čeho je nejdříve pocit nepohody, pak únava, vyhořelost nebo naopak přílišná akčnost a workoholizmus, které nejčastněji vyústí ve zdravotní problém.

Pro nalezení příčin problémů, uvolnění emočních bloků a rozproudění zdravé energie používám kombinaci několika metod a vycházím z duchovní podstaty člověka. Naše bytosti jsou dokonale řízené a organizované se schopností samoléčení a s cílem prožít jisté situace, něco pochopit, neco opustit a nové přijmout. Proto opakovaně prožíváme problémy ve vztazích, které jsou zrcadlem našeho vnitřního vnímání sebe sama.

Při individální práci trvá setkání 1,5 hodiny. Při první schůzce během povídání kreslím obrázek automatickou kresbou, pomocí které získávám podstatné informace o vztazích klienta. Důležité jsou pak ty vztahy, ve kterých je nerovnováha a porucha vzájemné výměny. Klient většinou ví o těchto nerovnováhách, neuvědomuje si je nebo popíra míru, do jaké ho zatěžují. Uvědoměnění přichází díky odblokování pomocí jednoduché metody EFT, při které poklepávám na několik bodů na tváři a těle. Klient pociťuje úlevu a uvolnění obvykle během několika minut práce. Současně vysvětluji související principy a zákony a vedu k přeprgramování nefunkčních přesvědčení. Pokud opustíme nepravdy, kterým jsme věřili, ihned se to projeví nárůstem živé energie, pocitem radostí a lehkosti. Podle potřeby použiju duchovní terapii nebo individuální konstelace

Emoční bloky se uvolňují po vrstvách. Po uvolnění jedné se po čase objeví spodnější vrstva atd. a cílem je, aby byl klient po několika setkáních schopen aplikovat získané znalosti sám a mohl si v náročných situacích pomoct bez terapeuta. Na seminářích i na individuálním poradenství učím techniky, které napomáhají uvolnit stres (jakéhokoliv původu – emoční, mentální nebo duchovní) a změnit negativní energii v pozitivní.

Vedu rodinné konstelace. Jejich cílem je prožít emoce a pochopit děje, které se dějí v duchovné i a emoční rovině. Žádná metoda nám tyto prožitky neumožní a doporučuji ji kombinovat s individuálním odblokováním.

Snahou mé práce je vézt klienta k zodpovědnosti za své zdraví a zdraví svých dětí, jelikož neřešené problémy u rodičů, potlačení emocí a osobní pravdy se většinou projeví v kvalitě života jejich dětí. Podívám-li se na nezdravě vypadající dítě, hyperaktivní, bázlivé nebo závislé dítě, je velmi pravděpodobné, že problém naleznu u jeho rodičů.

Motto

"Harmonizací sebe pomáháme druhým"

Reference

Konstelace jako metoda sebepoznání mě zajímají dlouho, několikrát jsem je na různých místech absolvovala, nikdy jsem však neodcházela s pocitem, který mě opakovaně naplňoval při odjezdu z konstelací s Ivou - uchopení, prožití, pochopení a přijetí té části mého příběhu, který jsem si "postavila". Když si vzpomenu na předchozí zkušenosti z konstelací napadá mě: „je mnoho povolaných (nabídkami konstelací se to na netu jen hemží), ale málo vyvolených“. Ivanu, která vedla mé konstelace, považuji za vyvolenou, neboť kromě zvládnuté metody má dar skutečné empatie, respektu ke stavějícímu, je přirozená, autentická a bezvýhradně přijímá stavějící s jejich tématy. Poprvé jsem v konstelacích zažila tak vysokou míru empatie, která Ivaně umožňuje vystihnout přesně okamžik, kdy je stavějící schopen vstoupit do své konstelace a koho z rodiny do konstelace postavit. Ivana je výjimečná při vedení konstelací. Je nejen vybavená znalostmi a dovednostmi, ale má dar, talent, který ji k té práci předurčuje. Krom toho ji nechybí laskavost a humor - je prostě pro tuto práci ta nejlepší. Velmi mi pomáhal menší počet účastníků - už nikdy bych se neúčastnila konstelací v sále se třiceti účastníky. Utvrdila jsem se v přesvědčení, že "komorní" konstelace ( v malé skupině) mají kvalitu, kterou mi nemůže poskytnout setkání ve velké skupině Děkuji Ivaně a vřele doporučuji všem, kteří uvažují, zda se konstelací zúčastnit (několik mých přátel s tou myšlenkou koketuje dlouho, ale „bojí se“) – nebojte se a využijte možnost nechat se vést touto výjimečnou ženou.

Táňa Kašlíková

Milá Ivo, když jsem přijížděla na naše setkání, měla jsem po "krásné dovolené“ v hlavě plno otázek, zmatku a smutku. A protože nejsou náhody, tak povídání s tebou, tvoje automatická kresba a napojení mi prozářily život daleko více, než slunce na Krétě. S pokorou a úctou děkuji.

Tvoje vděčná přítelkyně Jarmila

Před nějakým časem jsem navštívil paní Ivanu. Záměrně jsem počkal s hodnocením výsledku schůzky na dobu, kdy budu moci mluvit o dlouhodobějším přínosu. Řešil jsem si osobní citový problém, který mě velmi tížil a způsoboval častý stav úzkosti a citové nevyrovnanosti. Už samotná schůzka probíhala v absolutní otevřenosti nás obou a mě přinesla okamžitou úlevu. I když téma nebylo pro mě jednoduché, snad jsem si to dokonce užil. Dozvěděl se odkud problém pochází a jak s tím naložit. Okamžitá úleva se změnila v dlouhodobější svobodu a otevřenost v oblasti citů vůči svým blízkým. A já si to užívám. Před návštěvou jsem netušil, co nebo kdo by mi mohl pomoci. Teď je mi to více než jasné. Díky moc Ivanko.

Zdeněk

"1x vidět je víc než 100x slyšet." Přesně tento fakt konstelace naplňují. Pod tvým vedením,Ivo , je možno vstoupit do prožitků, které vidíme a která nám objasní spoustu otázek, které jsme si před konstelacema nedokázali zodpovědět. Pracuješ s jemností, taktem a s radostí. V bezpečné rovině. Pomocí konstelací je možno odkrýt spoustu zakopaných strašáků, které nás omezují a svazují. Například zjišťuji, že jsme zabředli do návyků, které nejsou prospěšné ani nám samotným, ani našemu okolí. Vřele doporučuji všem prožitek "rodinné konstelace". Osobně jsem delší dobu zvažovala návštěvu takovéto skupiny. Jsme tvorové opatrní a nedůvěřiví. V tomto případě jsem ráda, že jsem se nakonec rozhodla k účasti a rozhodně nelituji.

Mirka

Napište mi zprávu

Prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy, abychom vás mohli kontaktovat.
* Povinné položky